fbpx

Användarvillkor

Avtalet gäller mellan nedan kallad bostadsbevaka.se och den som registrerar sig för Bostadsbevaka.ses tjänster.

Godkännande av villkor

 • Användaren skall vara myndig.
 • Genom att registrera dig som medlem på bostadsbevaka.se godkänner du att vi drar avtalat belopp var 30:e dag. Vi förnyar ditt medlemskap automatisk tills du avregistrerar dig allt för att du inte ska missa några lediga bostäder.
 • Kortbetalning samt faktura skapas var 30:e dag. Om man väljer kortbetalning i kassan och pengar inte finns på kortet stängs kontot av.
 • Du kan när som helst och mycket enkelt stoppa ditt medlem skap genom knappen under betalning. Alternativt kan du även skriva ett brev eller mail med din uppsägning. Uppge namn och den mailadress beställningen gjordes på.
 • Betalning av våra tjänster kan ske med kort eller faktura. Om fakturan ej betalas i tid utgår en påminnelseavgift på 60 kr. Tjänsten aktiveras direkt en faktura skapats eller en kortbetalning gjorts.
 • Informationen i mejlen får endast användas personligen av användaren Eventuellt samutnyttjande av tjänsten mellan olika personer leder till omedelbar avstängning.
 • Bostadsbevaka.se hålls ej ansvarig för om tredjepartsleverantör gör sajten oanvändbar. Ej heller när strömavbrott eller katastrofer som gör sidan oåtkomlig.
 • Om användaren upplever att tjänsten inte fungerat tillfredsställande under en begränsad period kan Bostadsbevaka.se kompensera användaren för detta genom att förlänga hans/hennes medlemskap med motsvarande tidsperiod. Dock sker ingen återbetalning av registreringsavgift.
 • Bostadsbevaka.se kan inte ställas till svars för eventuella felaktigheter i den information som de förmedlar vidare från hyresvärdens hemsida till användaren.
 • Genom att använda tjänsten godkänner användaren dessa användarvillkor och förbinder sig att följa dem.
 • Bostadsbevaka.se kan eventuellt ändra detta avtal från tid till annan och kommer då att publicera de ändrade användarvillkoren här på hemsidan. De ändrade villkoren blir gällande för nya användare från och med det datum de publiceras. Redan existerande användare blir bundna av de ändrade villkoren 30 dagar efter publiceringen.
 • Bostadsbevaka.se tillhandahåller en tjänst som hjälper användaren att hitta bostad. Detta ger ingen garanti att hitta bostad och ger ingen grund för återbetalning av medlemsavgift.
 • Användaren godkänner att Bostadsbevaka.se ej tar ansvar för eventuella tvister som kan uppstå mellan parter inblandade i uthyrning som har förmedlats via Bostadsbevaka.se. Detta omfattar även eventuell rådgivning som har erbjudits användaren genom Bostadsbevaka.se samt då parterna har använt sig av Bostadsbevaka.se mallar för andrahandskontrakt, inventarielista eller liknande.
 • Svensk lag skall gälla avseende användarvillkoren och tvister ska lösas i svensk domstol.

Ångerrätt

Du har enligt lagen 14 dagar på dig att ångra ditt köp. Ångerfristen gäller från dagen efter din beställning. Här finns ångerblankett framtagen från KO som rekommenderas användas vid tillämpning av ångerrätten. Fyll i blanketten och sänd den till Stockholm Aviseringar AB, Sankt Göransgatan 159, 112 17 Stockholm

Ladda ner blankett

Alternativt kan du även maila till info@bostadsbevaka.se och där uppge uppgift som ditt namn, adress, telefonnummer, inköpsdatum och på vilken mail adress du gjort beställningen.

Att använda informationen på webbplatsen

Bostadsbevaka.se arbetar ständigt för att webbplatsen skall vara korrekt, komplett och uppdaterad. Emellertid kan till exempel skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel resultera i otillräcklig eller felaktig information. Detta innebär att Bostadsbevaka.se inte kan garantera eller ta ansvar för att informationen i alla lägen är korrekt, komplett och uppdaterad. Användning av webbplatsen, eller någon annan webbplats som du som besökare länkats vidare till eller från, sker därför på egen risk. Besökaren är ensam ansvarig för eventuell åverkan på dennes datasystem eller förlust av data som orsakas av användningen.

Immateriella rättigheter

Innehållet på webbplatsen ägs eller nyttjanderätt därtill innehas av Bostadsbevaka.se eller annat bolag som direkt eller indirekt kontrollerar, kontrolleras av, eller är under gemensam kontroll med Bostadsbevaka.se. Alla firmanamn, logotyper och varumärken på webbplatsen ägs med nyttjanderätt och innehas av Bostadsbevaka.se, licenshållare eller samarbetspartner. Alla rättigheter förbehålles.
Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan bryta mot upphovsrätts-, varumärkes- och/eller annan svensk eller utländsk lagstiftning, och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

Du har rätt att läsa, kopiera och skriva ut innehållet på denna webbplats för privat, icke-kommersiellt bruk förutsatt att uppgift om upphovsrätt eller annat meddelande som anges på eller i samband med informationen inte tas bort. All användning för kommersiella syften är förbjuden. Innehållet får inte ändras, sändas vidare, återskapas eller publiceras utan föregående skriftligt godkännande från Bostadsbevaka.se. 

Integritetspolicy

Skydd av personuppgifter är viktigt för oss på Bostadsbevaka.se. Vi arbetar ständigt för att skydda din information och för att handla i enlighet med dina rättigheter och gällande dataskyddslagstiftning. Denna policy innehåller viktig information om hur vi hanterar personuppgifter och förklarar dina rättigheter med avseende på vår personuppgiftsbehandling.

“Du” syftar i den här policyn på antingen dig själv, en person med fullmakt att agera i ditt ställe, betalningsmottagare eller andra individer inom din familj eller din organisation. “Vi” syftar i den här policyn på Bostadsbevaka.se. 

Hur vi hämtar in och använder din information

Vilka uppgifter som hämtas in varierar beroende på hur du använder våra tjänster. De personuppgifter vi har om dig tillhandahålls alltid av dig direkt eller när du använder vår hemsida och våra tjänster.

Aktivitet på vår hemsida

Se vår information om cookies för att få veta mer om vilka personuppgifter som vi inhämtar när du besöker vår hemsida.

Vid köp eller agerande på vår hemsida

De personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig är:

 • Namn, hemadress, telefonnummer, e-postadress, ip-adress och betalningsinformation. Känslig data såsom kortnummer osv. sparas endast hos vår kortleverantör.
 • Vi kan även komma att registrera dina intressen, aktiviteter och användning av våra tjänster samt information om dina tidigare köp inom ramarna för vår dataanalys. Detta görs för att kunna bedriva verksamheten bättre och därmed erbjuda bättre tjänster;

 

Informationen vi sparar använder vi i följande syften:

 • Vi använder informationen för att ingå avtal, leverera våra tjänster, administration (inklusive fakturering, inkasso, kreditkontroller och teknisk support) eller för att kommunicera med dig.
 • I något fall sker behandlingen av personuppgifter mot bakgrund av vårt berättigade intresse av att genomföra behandlingen.
 • I marknadsföringssyfte använder vi information för utskick av direktmarknadsföring av våra tjänster. Detta kan genomföras via e-post, post, SMS, telefon eller anpassade online annonser.
 • Om vi hanterar dina personuppgifter som ett resultat av att du är kund hos eller att du på något sätt använt vår hemsida kommer vi att kontakta dig med information om liknande kompletterande produkter och tjänster (inkl. specialerbjudanden, rabatter och tävlingar) så länge du inte bett oss att sluta skicka marknadsföring eller du själv valt att ej ta del av vår elektroniska marknadsföring. Varje elektroniskt meddelande från oss innehåller möjlighet till avregistrering från vidare deltagande. Du kan när som helst skicka e-post till oss på info@bostadsbevaka.se för att avregistrera dina uppgifter från ytterligare meddelanden.

Ovanstående användning av personuppgifter är tillåten enligt gällande dataskyddslagstiftning. Behandling av dina personuppgifter i marknadsföringssyften sker huvudsakligen med stöd av vårt berättigade intresse av sådan behandling, men kan i vissa fall (till exempel där det föreskrivs av lagen) kräva ditt medgivande.

Information inhämtad från tredje parter

Vi inhämtar och/eller mottar även uppgifter från tredjepartsföretag.

Vi använder de/dina personuppgifter som vi får enligt ovan för att marknadsföra våra tjänster till dig, om du inte uttryckligen valt bort dessa eller tidigare angivit att du inte vill kontaktas i marknadsföringssyften. Det är lätt att välja bort marknadsföring när som helst om du skulle ändra dig.

Spridning av information

Vi säljer aldrig din information till tredje parter. Vi kan dock använda dina uppgifter i vårt nätverk av bostads relaterade hemsidor som tillhör oss och enbart i marknadsföringssyfte.

Vi kan också komma att dela informationen med andra mottagare om det faller under följande kategorier:

 • Myndigheter såsom t.ex. polisen eller kronofogden vid hjälp med obetalda skulder.
 • Leverantörer av betaltjänster
 • Leverantörer av finanstjänster (t.ex. inkassoföretag och finansiella rådgivare) som sparar dina personuppgifter i land inom EES vilka vi kan komma att anvisa fordringar härrörande från kontraktet med dig, t.ex. i händelse av utebliven betalning för produkter och tjänster.
 • Leverantörer av analysverktyg och sökmotorer (t.ex. Google Analytics) som sparar dina personuppgifter i land inom EES vilka hjälper oss med att förbättra och optimera hemsidan och/eller vår mobilapp.

Överföring av din information till annat land

Vi sparar din information i länder inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i länder med tillräcklig nivå av datasäkerhet. Dessa länder har en lagstiftning motsvarande den svenska med avseende på din information.

Lagring av dina uppgifter

Vi sparar dina personuppgifter för att användas på det sätt som beskrivs i detta dokument. Under vissa omständigheter, när du väljer att avstå från att ta del av marknadsföring, kan vi säkerställa att din information inte används för framtida kontakt avseende marknadsföring med dig.

När vi inte längre behöver dina personuppgifter ser vi till att radera dem säkert i enlighet med vår policy avseende lagring av personuppgifter.

Kontakt och klagomål

Du kan alltid kontakta oss om klagomål eller synpunkter på info@bostadsbevaka.se. 

Om du har klagomål eller frågor om hur vi använder dina personuppgifter kontakta oss så försöker vi hitta en lösning så fort det går.

Dina rättigheter

Du har ett antal rättigheter som rör dina personuppgifter.

Du har rätt att komma åt dina personuppgifter, att rätta personuppgifter vi har om dig, rätt att få dina personuppgifter raderade och att begränsa eller invända mot vår behandling av dem. Du har också rätt att ta tillbaka ditt medgivande om att emotta framtida marknadsföring från oss samt rätt att invända mot profilering och automatiserat beslutsfattande.

Vid klagomål kan du anmäla vår behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten https://www.datainspektionen.se/.

Denna integritetspolicy uppdaterades maj 2018. Vi förbehåller oss rätten att ändra informationen från tid till annan.

Övrigt

Bostadsbevaka.se förbehåller sig rätten att när som helst revidera dessa villkor eller innehållet på webbplatsen.